Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1938 bf56 500
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viaxmartii xmartii
1482 4962 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
1223 607a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaLuukka Luukka
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viarosalie rosalie
5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
6988 8c3f 500
Reposted bysearchingpollykerosinelaparisiennelottibluebelljanealicejoneswhizzkidtynyIuliaitsokaynysquiGoldenHareseverakreverentiaapencilsimplyfallingpankejkliesinthedarkrosalieathlinzbroogrubasxerdesperateeeLalli
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste vialaparisienne laparisienne
4236 f554 500
wrocław miasto doznań
Reposted byLiveInBlackAndWhiteblackandwhitekapitandziwnyrosalielovesweetsitmakesmecalmalliwantisyou
3669 4234 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
6747 de8d
Reposted bynineinchnailsLuukkamowmihouZoonk11
5303 f3c4 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viashitsuri shitsuri
9733 fb15
Reposted fromintrigante intrigante viamoodnight moodnight
8691 e5e1
Reposted byrurky rurky
obudziłam sąsiada o 2 w nocy, bo myślałam, że zgubiłam klucze i nie miałam jak się dostać do klatki, więc dzwoniłam domofonem do randomów. To prawie jakbym obudziła lwa.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl