Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7194 0412 390
Reposted frompablafiorella pablafiorella viablackdrama blackdrama
7381 d218 390
Reposted bycrispybonesszpaquskapitandziwny
w takim razie zrób samej sobie przysługę i z szacunku dla samej siebie go olej. Poboli, poboli i przestanie, kiedyś.
3016 1ca6 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
teoretycznie nie musisz przechodzić tego więcej, o ile w chwili obecnej sobie wbijesz do głowy to co powinnaś. skoro jesteś świadoma tego, że on ma walczyć, to nic tylko przestać walczyć i zobaczyć czy on podejmie kroki. 
nauczyłem się umierać w sobie
nauczyłem się ukrywać cały strach
— sto tysięcy jednakowych miast
przykłady, które mogłyby Ci co najwyżej jej jeszcze trochę odjąć dwoją mi się w głowie i troją, ale takich na przywrócenie to raczej nie mam. 
5863 e3be 390
Reposted fromzciach zciach vialaparisienne laparisienne
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaLuukka Luukka
0958 1e37 390

In the rain

Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viamaardhund maardhund
0562 1968 390
Source: niericsson
Reposted frompannakojot pannakojot viaburdel burdel
4454 aa43 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaburdel burdel
Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, "Dziś proszę..."
Reposted frommagiczniepozytywna magiczniepozytywna viazEveR zEveR
1155 5bad 390
Reposted fromoutline outline viagdziejestola gdziejestola
3464 061d 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

Nie czuje się najlepiej między ludźmi, a kiedy piję, przestaje odczuwać ich obecność.

— bukowski
Reposted frommargaretzombie margaretzombie viaExplorers Explorers
2134 860f 390
Reposted fromrenirene renirene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl