Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted bydramaturgteisei
4893 8466 500
Reposted bycarsten233hormezaSzatiaikariblackenedskycarmenlunaPorannyaikkoaikkoczekamlexxie
0314 742a 500
Reposted fromWarpRider WarpRider viajazziee jazziee
4346 0d11 500
Reposted from0 0

Solitude is independence.

— Hermann Hesse, Steppenwolf
Reposted from0 0 viadeparter departer
you think everyone has the same heart as you, and thats whats gonna fuck you up
— (via neutral)
Reposted fromfurore furore viaSilentRule SilentRule
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— Marta Tatka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahrafn hrafn
1838 6ebe
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahrafn hrafn
9467 52d9 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy via0 0
2254 14d9 500
Reposted from0 0
2476 a8b8 500
Reposted from0 0 viaikari ikari
2414 9c5e 500
Reposted from0 0 viaikari ikari
2437 92a7 500
Reposted from0 0 viaLuukka Luukka
5561 39d6 500
Reposted from0 0
Self imposed solitude is pure bliss.
— .
Reposted from0 0
4667 2feb 500
Reposted from0 0 viaSilentRule SilentRule
5976 b902 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahrafn hrafn
5553 eb7c 500
Reposted from0 0 viahrafn hrafn

" – Widzisz – powiedziała – tyle jest tego, co nie znajduje sobie miejsca ani latem, ani jesienią, ani na wiosnę. To wszystko, co jest nieśmiałe i zagubione. Niektóre rodzaje nocnych zwierząt i tacy, którzy nigdzie nie pasują i w których nikt nie wierzy... Trzymają się na uboczu cały rok. A potem kiedy jest spokojnie i biało i kiedy noce stają się długie, a wszyscy posnęli snem zimowym – wtedy wychodzą".

Tove Jansson "Zima Muminków"

Reposted fromhrafn hrafn viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl